space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
 Ce har - cantari.de

Ce har

Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Ce har - Cântarea Nr. 47
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 1.
Versificarea şi muzica: Nicolae Moldoveanu.

Cantare pe note: Ce har.

- Cântare armonizată.

Ce har: MP3 - Sunet surround 5.1.


Ce har: MP3 - Stereo.


Ce har

Si noi toţi am primit din plinătatea Lui, si har dupa har; Ioan 1:16
1. Ce har, ce har să poţi să crezi,
ce har! (bis)
Ce har pe Domnul să-L urmezi,
ce har! (bis)
Ce har, deplin să te predai,
ce har! (bis)
Ce har s-o rupi cu-al lumii trai,
ce har!... (bis)

2. Ce har, să poţi să spui mereu,
ce har! (bis)
Isus Mântuitorul meu,
ce har! (bis)
Ce har să poţi s-asculţi de El,
ce har! (bis)
Să ai blîndeţea Lui de Miel,
ce har! (bis)

3. Ce har, ce har să poţi iubi,
ce har! (bis)
Cuvântul sfânt să-l poţi trăi,
ce har! (bis)
Ce har să poţi să fii smerit,
ce har! (bis)
Şi-n suferinţă liniştit,
ce har! (bis)

4. Ce har, să mergi pe calea Sa,
ce har! (bis)
Ce har, curat să-I poţi cânta,
ce har! (bis)
Ce har să fii iertat deplin,
ce har! (bis)
Viaţa s-o trăieşti senin,
ce har! (bis)


- Referinţe despre har: Faptele Apostolilor 15:11, Romani 3:24, 2 Corinteni 4:15, 2 Tesaloniceni 2:16, Tit 2:11

Faptele Apostolilor 15:11
11. Ci credem că noi, ca şi ei, suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus.”

Romani 3:24
24. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus.

2 Corinteni 4:15
15. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentruca harul mare, căpătat prin mulţi, să facă să sporească mulţumirile spre slava lui Dumnezeu.

2 Tesaloniceni 2:16
16. Şi însuş Domnul nostru Isus Hristos, şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat, prin harul Său, o mângâiere vecinică şi o bună nădejde,

Tit 2:11
11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat,

Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Harul si Pacea din cartea de cântări:
Cântările Bibliei pagina 280,
Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,
- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61.
 

top

(c) Cantari: Design by N.B. - 2014