space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
 Din jertfa Ta, Isuse - cantari.de

Din jertfa Ta, Isuse...

Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Din jertfa Ta, Isuse - Cântarea Nr. 14
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 10.
Versificarea şi muzica: Nicolae Moldoveanu.

Cantare pe note: Din jertfa Ta, Isuse.

Din jertfa Ta, Isuse: MP3 - Sunet surround 5.1.


Din jertfa Ta, Isuse: MP3 - Stereo.


Din jertfa Ta, Isuse...

1. Din jertfa Ta, Isuse,
al harului şuvoi,
mai sfânt, mai proaspăt curge
necontenit spre noi!

Ref. Îţi mulţumim, Îţi mulţumim
de harul veşnic ce-l primim,
că-n stări de ceruri ne-ai adus,
prin jertfa Ta, iubit Isus!

2. Acolo, sus, pe cruce
deplin ne-ai împăcat
cu Dumnezeul Slavei,
Cel Drept şi Minunat!

3. Ajutăne ca jertfa,
acest izvor de har,
s-o-mprospătăm în minte,
Isuse, iar şi iar!


- Referinţe din strofa unu: Romani 3:25-26

Romani 3:25-26
25. Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sîngele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu;
26. pentruca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel în cît, să fie neprihănit, şi totuş să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.

Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,
- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61,
- Jertfa Domnului Isus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 10 - Cântarea Nr. 239.
 

top

(c) Cantari: Design by N.B. - 2014