space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
 O, Tie, Dumnezeu Puternic - cantari.de

O, Ţie, Dumnezeu Puternic...

Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

O, Ţie, Dumnezeu Puternic - Cântarea Nr. 212
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 6.
Versificarea şi muzica: Nicolae Moldoveanu.

Cantare pe note: O, Ţie, Dumnezeu Puternic...

- Cântare armonizată.

O, Ţie, Dumnezeu Puternic: MP3 - Sunet surround 5.1.


O, Ţie, Dumnezeu Puternic: MP3 - Stereo.


O, Ţie, Dumnezeu Puternic...

„A Celui ce şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului să fie lauda,
cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!” (Apocalipsa 5,13).
1. O, Ţie, Dumnezeu Puternic,
şi Ţie, Mielule Preasfânt,
aduc smerită-nchinăciune,
prin trai, prin vorbă şi prin cânt.

linie

(bis)
2. Şi vreau să-mi fie-aprins întruna
al laudelor mele jar
din focul cerurilor-nalte
spre-al cerurilor Tron de har.
3. O, Ţie, Tată-al Veşniciei
şi Ţie, Miel ce-ai fost junghiat
'nalţ laudă şi mulţumire,
căci sunt pe veci răscumpărat.
Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,
- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61,
- Binecuvântare Ţie din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 8 - Cântarea Nr. 338.
 

top

(c) Cantari: Design by N.B. - 2014