space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
Oranduirea minunata - cantari.de

Orânduirea minunată

Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Orânduirea minunată - Cântarea Nr. 89
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 14.
Versificarea şi muzica: Nicolae Moldoveanu.

Cantare pe note: Orânduirea minunată.

Orânduirea minunată: MP3 - Sunet surround 5.1.


Orânduirea minunată: MP3 - Stereo.


Orânduirea minunată

"Căci a binevoit să ne descopere taina voiei Sale,
după planul pe care-l alcătuise în Sine însuşi..." (Efes. 1: 9).
1. Orânduirea minunată,
adusă prin Isus Hristos,
ajută-mă, Preasfinte Tată,
s-o-nalţ deplin aicea jos!
Prin Duhul Sfânt Mângâietorul
şi prin Cuvântul Tău preasfânt,
să spun mai limpede-adevărul
orânduirii, pe pământ!

2. Să spun de jertfa cea măreaţă,
plătit-atunci pe Gologota,
ca să aduc-o nouă viaţă,
cum e-n Împărăţia Ta!
Prin jertfă să aduci UNIREA
copiilor Tăi risipiţi,
şi să cobori din cer iubirea,
ca să trăiască fericiţi!

3. Prin jertfă ai născut în lume
BISERICA cu trai de cer.
Prin ea să se cunoască cum e
divinul plan cu-al lui mister!
Îţi mulţumesc că şi pe mine
în noua viaţă m-ai primit,
şi rânduirile-Ţi divine
să le înalţ cu nesfârşit!


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,
- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61.
 

top

(c) Cantari: Design by N.B. - 2014