space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
Tie, lauda deplina - cantari.de

Ţie, laudă deplină

Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Ţie, laudă deplină - Cântarea Nr. 320
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 13.
Versificarea şi muzica: Nicolae Moldoveanu.

Cantare pe note: Ţie, laudă deplină.

Ţie, laudă deplină: MP3 - Sunet surround 5.1.


Ţie, laudă deplină: MP3 - Stereo.


Ţie, laudă deplină

"Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui!"
(Psalm. 105: 1, 2).
1. Ţie, laudă deplină,
Dumnezeu Preasfânt,
cântă inima-n lumină
cu-al iubirii-avânt!

Ref. Laudă Îţi cânt, laudă Îţi cânt,
Ţie, Dumnezeu Preasfânt,
Tată-n cer şi pe pământ!
Laudă Îţi cânt, laudă Îţi cânt,
laudă Îţi cânt, Dumnezeu Preasfânt!

2. Ţie, cinste şi-nchinare,
Dumnezeu Etern!
Cu adâncă adorare
cânt şi mă prostern!

3. Ţie, mulţumire dreaptă,
Dumnezeu Preadrept,
cânt cântare înţeleaptă
şi cu foc în piept!

4. Ţie, laudă-n vecie,
Dumnezeu Slăvit,
Tu, eterna-mi bucurie,
cânt nemaioprit!


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,
- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61.
 

top

(c) Cantari: Design by N.B. - 2014